memorian:

Some of the cast in Pacific Rim: Uprising

  • John Boyega
  • Rinko Kikuchi
  • Jiang Tian
  • Shyrley Rodriguez
  • Jin Zhang
  • Karan Brar
  • Mackenyu
  • Adria Arjona
  • Lily Ji